Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Brusturi, în domeniul public al comunei Brusturi a bunurilor imobile tip construcții C1, C2, C3, C4, având destinația de construcție social administrativă și anexe, situate în sat Brusturi, nr. 354, com. Brusturi, jud. Bihor, identificate conform CF 51215 Brusturi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Brusturi, în domeniul public al comunei Brusturi a bunurilor imobile tip construcții C1, C2, C3, C4, având destinația de construcție social administrativă și anexe, situate în sat Brusturi, nr. 354, com. Brusturi, jud. Bihor, identificate conform CF 51215 Brusturi

Extras de CF 51215 Brusturi
Extras de Plan cadastral de CF pentru nr cad 51215
Incheierea nr 18697
Plan de amplasament si delimitare a imobilului PAD
Referat de admitere 18697

Pr de hot trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public

Raport de specialitate trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public

Referat de aprobare trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public

Leave A Comment

Ultima actualizare: 12:29 | 21.09.2023

Sari la conținut