Programul național de cadastru și carte funciară

Programul național de cadastru și carte funciară

UAT Comuna Brusturi a încheiat contractul de finanțare nr. 11.050/11.09.2018 cu Agenția Națională de cadastru și publicitate imobiliară (ANCPI) privind „Programul național de cadastru și carte funciară”, intabularea gratuită a terenurilor din extravilan, lucrările fiind gratuite pentru cetățeni.

Primăria Brusturi, reprezentată legal prin primar Bârlău Livia-Daniela a încheiat un contract de prestări servicii cu SC TOPOGEOTERM SRL în vederea identificării, măsurării și intabulării terenurilor din extravilan.

În prezent s-au efectuat măsurători în vederea intabulării gratuite a sectoarelor 125,126,127 din localitatea Picleu ,zona „ SUB TILECE” , „FÂNAȚĂ”, „PIETRICEA” și „ALTAL VALEA”.
Ca urmare a măsurătorilor topografice și a identificării imobilelor precizăm faptul că, titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sunt greșite, din 80 de imobile identificate și măsurate, doar 4 Titluri de proprietate sunt corect întocmite, motiv pentru care procesul de intabulare a terenurilor se derulează cu dificultate!Contractul de finanțare cu ANCPI privind „Programul național de cadastru și carte funciară”,a fost prelungit până în luna a X-a a anului în curs !

Leave A Comment

Ultima actualizare: 18:58 | 24.05.2023

Sari la conținut