14
sept.

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor numere cadastrale și înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea de noi coli de carte funciară, reprezentând drumuri în extravilan/intravilan, precum și atestarea acestora la domeniul public al comunei Brusturi, jud. Bihor

Pr de hot constituire nr cadastral Drum Cuiesd Raport specialitate constituire nr cadastral Drum Cuiesd Referat de aprobare constituire nr cadastral Drum Cuiesd

14
sept.

Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii noului Amenajament silvic pentru proprietatea publică a comunei Brusturi, împreună cu proprietatea privată a unei persosane fizice

Pr de hot aprobare întocmire AMENAJAMENT Silvic Raport aprobare întocmire AMENAJAMENT Silvic Ref de aprobare întocmire AMENAJAMENT Silvic

13
sept.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al comunei Brusturi pe anul 2021

ANEXA BVC rectificat 2021 Proiect de hotăârare RECTIFICARE BUG 2021 Raport de specialitate Nr 6386_2021 Referat de aprobare BVC RECTIF 13.09.2021

8
sept.

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie 2021 – decembrie 2021

Pr de hot alegere președinte ședință Raport alegere președinte ședință Ref de aprobare alegere președinte

8
sept.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate

Pr de hot aprobare Regulament de acordare a ajutoarelor de urgență Raport aprobare Regulament de acordare a ajutoarelor de urgență Ref de aprobare Regulament de acordare a ajutoarelor de urgență

8
sept.

Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Comunei Brusturi

Pr de hot anulare accesorii Rap de specialitate anulare accesorii Ref de aprobare anulare accesorii

8
sept.

Proiect de hotărâre privind aprobarea necesarului de lemn de foc pentru Primăria Comunei Brusturi, pentru sezonul rece 2021 – 2022

Pr de hot lemne de foc pentru Primărie Rap de specialitate lemne de foc pentru Primărie Ref de aprobare lemne de foc pentru Primărie

8
sept.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Brusturi nr. 19 din 29 martie 2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Brusturi, județul Bihor în anul 2021 și aprobarea modului de valorificare a unei cantități de 1.129,36 mc masă lemnoasă pe picior și fasonată

Proiect vânzare lemne Raport de specialitate vânzare directă LEMNE Referat de aprobare cantitate max lemne 2019

8
sept.

Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității și necesității demarării procedurilor legale de declarare a comunei Brusturi, județul Bihor, ca stațiune turistică de interes local și ulterior accesarea de fonduri europene nerambursabile pe axele de turism inclusiv la Bruxelles

Anunț Contract cadru prestări servicii și Anexa 1 Notă de fundamentare comuna Brusturi Pr de hot declararea ca stațiune turistică a com Brusturi Raport declararea ca stațiune turistică a com Brusturi Raportul procedurii de informare și consultare Ref de aprobare declararea ca stațiune turistică a com Brusturi

8
sept.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Brusturi, județul Bihor, pentru perioada 2021-2027

Strategia de Dezvoltare Locală Anunț Notă de fundamentare aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 Pr de hot aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 Raport de specialitate aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 Raportul procedurii de informare și consultare Referat de aprobare priv aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2021-2027