21
iul.

Anunț dezbatere publică a Proiectului de hotărâre aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Brusturi, județul Bihor, pentru perioada 2021-2027

ANUNȚ Notă de fundamentare aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 Pr de hot aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 Raport de specialitate aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 Referat de aprobare priv aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ cu completări

21
iul.

Anunț dezbatere publică a Proiectului de hotărâre aprobarea oportunității și necesității demarării procedurilor legale de declarare a comunei Brusturi, județul Bihor, ca stațiune turistică de interes local și ulterior accesarea de fonduri europene nerambursabile pe axele de turism inclusiv la Bruxelles

Anunț Contract cadru prestări servicii și Anexa 1 Nota de fundamentare comuna Brusturi Pr de hot declararea ca stațiune turistică a com Brusturi Raport declararea ca stațiune turistică a com Brusturi Ref de aprobare declararea ca stațiune turistică a com Brusturi

9
iul.

Pr de hot modificare și completare HCL 79 din 2020 aprobare indicatori POIM

Pr de hot modificare si completare HCL 79 din 2020 aprobare indicatori POIM Rap de specialitate modificare si completare HCL 79 din 2020 aprobare ind Ref de aprobare modificare si completare HCL 79 din 2020 aprob indic  

7
iun.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Brusturi, în domeniul public al comunei Brusturi a bunurilor imobile tip construcții C1, C2, C3, C4, având destinația de construcție social administrativă și anexe, situate în sat Brusturi, nr. 354, com. Brusturi, jud. Bihor, identificate conform CF 51215 Brusturi

Pr de hot trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public Raport de specialitate trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public Referat de aprobare trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public

4
iun.

Proiect de hotărâre aprobare DG și PT remediere pod Valea Ghepes

Pr de hot aprobare DG si PT pt obiectivul Remedierea degradarilor pod peste Valea Ghepes Raport aprobare DG si PT pt obiectivul Remedierea degradarilor pod peste Valea Ghepes Ref de aprobare aprobare DG si PT pt obiectivul Remedierea degradarilor pod peste Valea Ghepes

4
iun.

Proiect de hotărâre aprobare DG și PT remediere pod Tiganesti de Cris

Pr de hot aprobare DG si PT pt obiectivul Remedierea degradarilor pod Tiganesti de Cris Raport aprobare DG si PT pt obiectivul Remedierea degradarilor pod Tiganesti de Cris Ref de aprobare aprobare DG si PT pt obiectivul Remedierea degradarilor pod Tiganesti de Cris

4
iun.

Proiect de hotărâre aprobare DG si PT remediere pod Cuiesd

Pr de hot aprobare DG si PT pt obiectivul Remedierea degradarilor pod Cuiesd Raport aprobare DG si PT pt obiectivul Remedierea degradarilor pod Cuiesd Ref de aprobare aprobare DG si PT pt obiectivul Remedierea degradarilor pod Cuiesd

26
mai

Proiect de hotărâre neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire programul laptele si cornul în scoli

Pr de hot neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire programul laptele si cornul in scoli Rap de speciali neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire programul laptele si cornul in scoli Referat de aprobare neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire programul laptele si corn

26
mai

Proiect de hotărâre aprobarea Raportului privind activitatea desfașurată de către asistenții personali din comuna Brusturi jud Bihor

Pr de hot aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din comuna Brusturi jud Bihor Rap de specialitate aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din comuna Brusturi ju RAPORT privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din comuna Brusturi jud Bihor Ref de aprobare priv aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali din

Read more

26
mai

Proiect de hotărâre aprobarea modului de valorificare a unei cantități de 351 mc masă lemnoasă pentru foc

Pr de hot aprob modului de valorificare a unei cantități de 351 mc masă lemnoasă pentru foc Raport de specialitate aprob modului de valorificare a unei cantități de 351 mc masă lemnoasă pentru foc Referat de aprobare privind aprobarea modului de valorificare a unei cantități de 351 mc masă lemnoasă pentru foc