13
nov.

Certificat de urbanism

acte necesare in vederea emiterii Certificatului de Urbanism

13
nov.

Autorizații de construire

Acte necesare pt emiterea Autorizației de construire